Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Red poppy


It's from nylon, so what? It's so cute! And inside it has real poppy seeds!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου