Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Bowl decorated with nylon flowers


You may put anything in the bowl...the flowers are a fair present anyway!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου