Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Hand-made card - happy new home


Materials: cardboard stripes, decorative sticker, fabric flowers, natural materials
Dimensions: 10 x 14,5 cm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου